PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Praca dla ratownika wodnego w sezonie letnim 2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku poszukuje ratownika wodnego na umowę zlecenie w sezonie letnim 2019 r. Miejscem wykonywania prac zleconych będzie Plaża Miejska w Barlinku.

 

1.Wymagania dotyczące uprawnień Zleceniobiorcy niezbędnych do wykonywania prac zleconych:

Obowiązkowe:

-aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.) lub uprawnienia ratownika wodnego uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ww. przepisów.

-zaświadczenie o ukończonym kursie KPP wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (U. 2007 nr 60 poz. 408),

-posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

Dodatkowe:

-dyspozycyjność ( praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność,

-sprawność fizyczna pozwalająca na realizację zadań wynikających z charakteru pracy ratownika,

-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

2. Zakres zleconych prac:

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Plaży Miejskiej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych,

-pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z kąpieliska,

-przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Plaży Miejskiej określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,

-stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

-udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,

-sygnalizowanie zamknięcia obszaru nadzoru w przypadku: zbyt dużej liczby kąpiących się, wypadku lub innych okoliczności,

-kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia kąpieliska pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z Plaży Miejskiej,

–zgłoszenie potrzeby oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli,

-dokonywanie pomiarów temperatury wody,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.

-sprawdzanie wyposażenia, stanu technicznego sprzętu medycznego znajdującego się w punkcie medycznym,

-bieżące prowadzenie dziennika pracy,

-stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,

-wykonywanie ćwiczeń ratowniczych zleconych przez Zleceniodawcę w określonym terminie,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 95 7462 311 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .