PGK Barlinek

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • auta
 • koparka
 • slide4
 • pogrzeb

PSZOK

I. Dane kontaktowe:

Adres PSZOK:
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
tel: (0-95) 7462 311
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 07:00-18:00
Soboty: 08:00-15:00

II. Regulamin PSZOK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje wysegregowane odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku od mieszkańców Gminy Barlinek:

I  ZASADY OGÓLNE:

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u.

 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, ilości, wagi itp.

 3. Dostarczone odpady przez mieszkańca, właściciela nieruchomości objętego gminnym systemem odbioru odpadów PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

 4. Odpady dostarczane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przyjmowane są odpłatnie wg cennika ustalonego przez PGK.

 5. Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Barlinek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Barlinek.

 2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

 3. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku.

 4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione:

  • odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów tj. frakcja sucha obejmująca odpady papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych,

  • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

  • odpady typu dywany, pościele itp.,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

  • przeterminowane leki i chemikalia,

  • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • czysty gruz budowlany,

  • zużyte opony

  • zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe

 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

 • odpady zawierające azbest,

 • zmieszane odpady komunalne,

 • części z demontażu samochodów.

Odpady takie jak materiały izolacyjne oraz zmieszane odpady komunalne mogą być przyjęte za odpłatnością zgodnie z cennikiem PGK

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 • stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych,

 • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK – u wystawi dostarczającemu odpady potwierdzenie przyjęcia odpadu na druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego odpady zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadów.

8. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -18.00, a w sobotę 8.00 – 15.00.

III    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK – u na miejscu,

 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie PGK.

 3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie PGK oraz na stronie internetowej www.pgkbarlinek.pl.