PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE - TERENY WIEJSKIE

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej z terenów wiejskich gminy Barlinek odbywa się w środy,w godzinach od 700 do 1500.

Ustala się, że termin wykonania usługi może być przesunięty na kolejny dzień w przypadku, gdy dzień wywozu przypada w dzień wolny od pracy lub w święto.

Worki z odpadami gromadzonymi selektywnie w dniu odbioru należy wystawiać w widocznym miejscu, do godz. 700, jak najbliżej ulicy, jezdni czy chodnika. Worki wystawione w późniejszych godzinach będą odbierane w następnym terminie (zgodnie z harmonogramem).

 

1) ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH – FRAKCJE ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, BIO)

MIESIĄC

Dzień wywozu

Luty

12, 26

Marzec

12, 26

Kwiecień

9, 23

Maj

7, 21

Czerwiec

4, 18

Lipiec

2, 16, 30

Sierpień

13, 27

Wrzesień

10, 24

Październik

8, 22

Listopad

5, 19

Grudzień

3, 17, 30

częstotliwość odbioru co 2 tygodnie w środę (tygodnie nieparzyste)

 

2) ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYŻEJ 10 LOKALI MIESZKALNYCH – DZWONY


MIESIĄC

Dzień wywozu

PET + METAL

PAPIER

SZKŁO

Luty

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

Marzec

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

Kwiecień

7, 14, 26, 28

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

Maj

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

Czerwiec

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

Lipiec

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

Sierpień

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

Październik

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

Listopad

3, 10, 17, 24

4, 15, 18, 25

4, 15, 18, 25

Grudzień

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

częstotliwość odbioru co tydzień (w poniedziałek i wtorek)