PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PGK wygrało przetarg na odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku wgrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Barlinek w ramach nowego sytemu śmieciowego. Oferta złożona przez gminną Spółkę była najkorzystniejszą a zarazem jedyną,. w następstwie czego podpisano 20 czerwca pomiędzy Burmistrzem Barlinka Zygmuntem Siarkiewiczem a Prezesem PGK Zenonem Wróblewskim umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Barlinek w wysokości 2.499.600,00 zł. Umowa obowiązuje przez 18 miesięcy.

 

W cenie zaoferowanej przez PGK zawiera się odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego mieszkańcy nieodpłatnie będą dostarczać odpady, w tym m.in. odpady wielkogabarytowe. Ponadto PGK nieodpłatnie, co miesiąc będzie dostarczało mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Foto: monikary