PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zgromadzenie Wspólników

 

W dniu 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się na podstawie § 11 aktu założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności za rok 2011, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 oraz przedstawiono plan pracy i plan finansowy na 2012 r. Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej.