PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

„Rewolucja śmieciowa” od 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która określana jest jako „rewolucja śmieciowa”. Przygotowane przez resort środowiska zmiany    wprowadzają nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, które sprawdziły się w wielu europejskich krajach. Gminy mają półtora roku na wprowadzenie nowego sposobu zarządzania odpadami.

 

 

 

Jakie zmiany czekają mieszkańców gminy:

- Po pierwsze – to gmina staje się „właścicielem” odpadów wytwarzanych przez jej mieszkańców. Mieszkańcy będą wolni od wszelkich umów, które do tej pory podpisywali z przedsiębiorcami odbierającymi ich śmieci. Teraz zrobi to za nich gmina.

- Po drugie – skończą się problemy ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Po trzecie – mieszkańcy będą uiszczali stałą opłatę bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów. W konsekwencji nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach

Po czwarte - za odpady posegregowane gmina będzie obowiązkowo pobierać niższe opłaty od mieszkańców.

Na gminie spocznie także obowiązek:

  • wyłonienia w przetargu firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów

  • ustalenia w drodze uchwały jednolitej stawki za wywóz odpadów

  • sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego

W nowym systemie gminy zyskają możliwość skuteczniejszego ubiegania się o pieniądze unijne na tworzenie kompostowni, spalarni lub sortowni do zagospodarowania odpadów. Będą też mogły tworzyć inwestycje na zasadzie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Ważne daty dla pełnego wejścia ustawy w życie:

1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane, kompostowane;

1 stycznia 2013 r. - do tego czasu gminy powinny ustalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia;

1 lipca 2013 wyłonione przez gminy firmy w przetargach zaczynają odbierać śmieci.

Podane powyżej dane są terminami ostatecznymi.