ZAPEWNIAMY GODNĄ OBSŁUGĘ CEREMONII POGRZEBOWEJ, 74-320 Barlinek ul. Gorzowska 77, tel. (095) 7461 217 (od 7.00 do 15.00 w dni robocze)

FINANSOWANIE POGRZEBU

FINANSOWANIE POGRZEBU

Środki finansowe na zorganizowanie pogrzebu osobie ubezpieczonej zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS, KRUS MSWiA w kwocie 4000 zł.

Rodzina w momencie śmierci bliskiej osoby nie musi posiadać gotówki, ponieważ koszty związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z zasiłku pogrzebowego.

Po pogrzebie przygotowujemy rozliczenie kosztów. Jeśli koszt zorganizowanego, na życzenie Rodziny, pogrzebu przekracza wysokość zasiłku pogrzebowego różnicę pokrywa Rodzina.

Do Góry

Copyright © PGK Barlinek 2024

Edit by mkasprzak.pl JTempletes (c)Wykonanie