PGK Barlinek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE TERENY WIEJSKIE 2015 ROK

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE - TERENY WIEJSKIE

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej z terenów wiejskich gminy Barlinek odbywa się w środy,w godzinach od 700 do 1500.

Ustala się, że termin wykonania usługi może być przesunięty na kolejny dzień w przypadku, gdy dzień wywozu przypada w dzień wolny od pracy lub w święto.

Worki z odpadami gromadzonymi selektywnie w dniu odbioru należy wystawiać w widocznym miejscu, do godz. 700, jak najbliżej ulicy, jezdni czy chodnika. Worki wystawione w późniejszych godzinach będą odbierane w następnym terminie (zgodnie z harmonogramem).

1) ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH – FRAKCJE ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, )

MIESIĄC

Dzień wywozu

Styczeń

14,28

Luty

11,25

Marzec

11,25

Kwiecień

8,22

Maj

6,20

Czerwiec

3,17

Lipiec

1,15,29

Sierpień

12,26

Wrzesień

9,23

Październik

7,21

Listopad

4,18

Grudzień

2,16,30

częstotliwość odbioru co 2 tygodnie w środę

2) ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYŻEJ 10 LOKALI MIESZKALNYCH – DZWONY

MIESIĄC

Dzień wywozu

PET + METAL

PAPIER

SZKŁO

Styczeń

5,12,19,26

3,13,20,27

3,13,20,27

Luty

2,9,16,23

3,10,17,24

3,10,17,24

Marzec

2,9,16,23,30

3,10,17,24

3,10,17,24

Kwiecień

4,13,20,27

7,14,21,28

7,14,21,28

Maj

4,11,18,25

5,12,19,26

5,12,19,26

Czerwiec

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

2,9,16,23,30

Lipiec

6,13,20,27

7,14,21,28

7,14,21,28

Sierpień

3,10,17,24

4,11,18,25

4,11,18,25

Wrzesień

7,14,21,28

1,8,15,22,29

1,8,15,22,29

Październik

5,12,19,26

6,13,20,27

3,13,20,27

Listopad

2,9,16,23

3,10,17,24

3,10,17,24

Grudzień

7,14,21,28

1,8,15,22,29

1,8,15,22,29

częstotliwość odbioru co tydzień (w poniedziałek i wtorek)

3) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POWYŻEJ 10 LOKALI MIESZKALNYCH

MIESIĄC

Dzień wywozu

Styczeń

2,9,16,23,30

Luty

6,13,20,27

Marzec

6,13,20,27

Kwiecień

3,10,17,24

Maj

2- piątek 8,15,22,29

Czerwiec

5,12,20- piątek, 26

Lipiec

3,10,17,24,31

Sierpień

7,14,21,28

Wrzesień

4,11,18,25

Październik

2,9,16,23

Listopad

6,13,20,27

Grudzień

4,11,18,29- poniedziałek

4) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ CO DWA TYGODNIE

MIESIĄC

Dzień wywozu

STYCZEŃ

8,20

LUTY

3,17

MARZEC

3,17,31

KWIECIEŃ

14,28

MAJ

12,26

CZERWIEC

9,23

LIPIEC

7,21

SIERPIEŃ

4,18

WRZESIEŃ

1,15,29

PAŻDZIERNIK

13,27

LISTOPAD

9,24

GRUDZIEŃ

8,22

częstotliwość odbioru co 2 tygodnie ( co drugi wtorek )